شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35857

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35857

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-35857
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۶تا ۱۵ میل گیلان قطعات