شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35750

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35750

خریدار گندله ۲۰/۰۰۰ تن تماس :۰۲۱۸۸۷۸۲۷۴۳ آقای ابراهیمی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35750
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله۲۰۰۰۰ تن