شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-35616

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-35616

فولاد یا غرب
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35616
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ضخامت ۱ عرض۱متر ظرفیت