شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-35450

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-35450

ورق ۷۰ روغنی عرض مختلف ۵۰* یک متر تاراز ورق سیاه گیلان ۲ و ۶ ورق درجه ۲ (۹۰/۷۰/۶۰/۵۰)
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35450
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۷۰ روغنی۱ ظرفیت