شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35448

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-35448

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35448
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله۱۵۰۰۰ تن