شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35287

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35287

خرید ورق ۲ گیلان خرید ورق ۲ اهواز خرید ورق ۲ مبارکه تماس : ۰۲۱۸۸۷۸۲۷۴۳ داخلی ۱۰۶ کارشناس : خانم رحیمی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35287
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه۳ ظرفیت