شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-35237

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-35237

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35237
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق ۶ میل ck45 ۲ تن