شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35217

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35217

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35217
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۴۱۵۰۰ شیت