شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35139

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-35139

برش شده به طول ۱۲/۴۰ متر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۴ میل فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۱۵۰۰۰ کیلوگرم
ورق گرم (سیاه)ورق ۵ میل فولاد مبارکه عرض ۱۵۰۲۲۰۰۰ کیلوگرم