شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35074

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35074

٠/٤٠گالوانيزه كوتاه يك رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35074
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی٠/٤٠گالوانيزه۱ رول