شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35066

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-35066

ابی دو رول قرمز ۱ رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-35066
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیرنگی ابی و قرمز۳ رول