شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34974

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34974

۲ میل عرض ۱/۲۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34974
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه) ورق فولاد یا صبا ۱ ظرفیت