شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34916

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34916

۱۰۰۰*۱------کیفیتst12...فولاد مبارکه یا غرب ......ترجیحا انبار اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34916
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۱۰۰۰*۱۱۰۰ تن