شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-34901

درخواست خرید شمش - RFQ-34901

بیلت آهن در ابعاد ۱۵۰*۱۵۰ به طول ۶ متر و گرید ۳sp .جهت تحویل در تهران یا مازندران،تصویه با تحویل بار صورت میگیرد.
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34901
دسته محصول نام محصول مقدار
شمشبیلت۵۰۰۰ تن