شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34740

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34740

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34740
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیآهن اسفنجی۱۰۰۰۰ تن