شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34525

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-34525

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34525
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق روغنی ۷۰ عرض ۱ متر- کوتاه ۱ ظرفیت