شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34239

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-34239

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34239
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله ۱۰۰۰ تن