شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34194

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34194

ورق ۳ میل ۶*۱/۵
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-34194
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۳ میل ۱.۵*۶۵۵۰۰ کیلوگرم