شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33808

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33808

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
قریشی (طاهر)
RFQ-33808
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه عرض ۱ متر ضخامت ۲ میل ۳۰۰ عدد