شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33806

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-33806

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
قریشی (طاهر)
RFQ-33806
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱ متر ضخامت ۲ میل با چشمه ۱۰/۴۰۵۰ شیت