شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33783

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33783

چکرپلیت ( ورق آجدار ) ۵ ، عرض یک متر ، فابریک
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33783
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق آجدار ۵ ، عرض ۱ متر ، فابریک۳ تن