شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-33732

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-33732

خریدار یک ظرفیت آهن ۱۶فایکو
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33732
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهن۱۶فایکو۱۵۰ شاخه