شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33680

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33680

ضخامت ۰.۶ میل خام بدون سخت کاری و عملیات حرارتی عرض ۳۰ سانت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33680
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ck 75۱۰۰ عدد