شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-33642

درخواست خرید میلگرد - RFQ-33642

میل گرد ۱۰ آجدار باکیفیت با قیمت مناسب یک ظرفیت خریدارم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33642
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیل گرد ۱۰ آجدار ۲۳.۵ تن