شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-33381

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-33381

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33381
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)قراضه۱۰۰۰۰ تن