شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-33283

درخواست خرید میلگرد - RFQ-33283

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حسن تازه
RFQ-33283
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ساده ۴۰و ۴۶ میلیمتری۴ شاخه