شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33225

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-33225

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33225
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کییفت A516 Gr70 ضخامت ۱۰ و ۱۲۱ ظرفیت