شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-33066

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-33066

روغنی ۱ میل عرض ۱ متر مبارکه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33066
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق روغنی۱ رول