شماره های تماس

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-33032

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-33032

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-33032
دسته محصول نام محصول مقدار
سایر فلزاتحلب رولی ۰.۳ یا۰.۲۸۵ تن