شماره های تماس

درخواست خرید استیل - RFQ-33029

درخواست خرید استیل - RFQ-33029

خرید ضایعات دست دوم و مصرفی استیل نگیر بشکل ورق گرد یا بشگل مستطیل با ابعاد ۴۰*۴۰ میلیمتر و ضخامت ۲۰ و ۳۰ و ۵۰ میلیمتر

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-33029
دسته محصول نام محصول مقدار
استیلورق استیل نگیر۵۰ کیلوگرم