شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32871

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32871

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32871
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۸ ۲ رول