شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-32775

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-32775

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32775
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۱.۵ عرض کوتاه و بلند۱ ظرفیت