شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32693

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32693

ابعاد۱۵۰۰*۶۰۰۰کاویان ورق تسمه ۲۵میلی به ابعاد۲۵۰*۶۰۰۰*st37 ورق تسمه ای۱۵میلی به ابعاد۲۵*۶۰۰۰به مقدار۶۰تن st37
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲۵میلی ۱/۵به۶متر فولادکاویانst52۵۰ تن
ورق گرم (سیاه)ورق تسمه ی۲۵میلی عرض۲۵سانتی طول۶متر st37۱۰۰ تن
ورق گرم (سیاه)ورق تسمه۱۵میلی فابریک نوردیst37۶۰ تن