شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-32667

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-32667

فولاد برش حدید ۹۹_۰۳۱۳۳۶۹۴۱۹۰, [۲۹.۰۷.۲۰ ۰۱:۵۲] خریدار : لوله گازی روی کار لوله ۱اینچ با ضخامت ۲.۸—-۶بسته لوله گازی۱.۲با ضخامت ۲.۵—۲بسته لوله گازی ۲.۵با ضخامت ۳.۴—-۲بسته https://t.me/joinchat/AAAAADvgRL4kNamKJwwfyA
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32667
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله گازی۱۰ تن