شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-32629

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-32629

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32629
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورقA283 ضخامت ۹ میل یا ۱۰ میل ۵۰۰ تن