شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32615

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32615

فولاد مبارکه تحویل درب کارخانه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32615
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲میل ۱۰۰ تن