شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-32549

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-32549

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32549
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ میل ۱ ظرفیت