شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-32548

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-32548

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32548
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۵۰۳ رول