شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32423

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32423

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32423
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۸ عرض ۱/۵۲ رول