شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-32361

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-32361

خریدار ضایعات اهن

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-32361
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)آهن۱ تن