شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32353

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32353

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32353
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۲ عرض ۱۲۵۲ رول