شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32262

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32262

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
علی یارلو
RFQ-32262
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۱۰و ۸و ۱۲ میل فولاد ۳ ظرفیت