شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32257

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32257

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32257
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۲ عرض ۱۲۵۱ رول