شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32253

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-32253

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32253
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۶ عرض ۱/۵۱ رول