شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-32205

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-32205

۰۹۱۴۳۱۹۶۱۲۶
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-32205
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)روغنی ۱.۲۵ عرض۱۲۵ ۱۰ تن