شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31988

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-31988

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31988
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیگالوانیزه ۴۰ عرض بلند ۳ رول