شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31876

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31876

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31876
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۴۰ و ۳۰ و ۱۵ و ۱۰۲ شیت