شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31823

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-31823

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-31823
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق سیاه ۵ میل فولاد مبارکه عرض یک متر ST22۲۲۰۰۰ رول