شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-31791

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-31791

۶ و ۸ و ۱۰ عرض ۱*۵*۶۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
میهن (شایسته )
RFQ-31791
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق a283 ضخامت ۶و۸و۱۰۴۰۰۰ شیت