شماره های تماس

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31790

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-31790

تیر ۱۴ تعداد ۲۷۰ تیر ۱۶ تعداد ۴۰۶ تیر ۲۴ تعداد ۱۱۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
میهن (شایسته )
RFQ-31790
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهنتیراهن ۱۴-۱۶-۲۴۷۰۰ شاخه